Darbo užmokestis

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos, Gelgaudiškio vidurinio ugdymo skyriaus ir ikimokyklinio  ugdymo skyriaus „Ąžuoliukas“ darbuotojų darbo užmokestis

PareigosDarbuotojų skaičius 2021m.2021 m. vidutinis darbo užmokestis (paskirtas),€
Direktorius1neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui31853
Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)231510
Vyresn. mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)201418
Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)31343
   
Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas)31394
Meninio ugdymo pedagogas1neskelbiama
Bibliotekininkas1neskelbiama
Pavaduotojas ūkio reikalams1neskelbiama
Raštinės vedėjas1neskelbiama
Vyr.buhalteris1neskelbiama
Buhalteris1neskelbiama
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokytojas81343
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokytojo padėjėjas5797
   
IT specialistas1neskelbiama
Vairuotojas3796
Vairavimo mokyklos mokytojas1neskelbiama
   
Aptarnaujantis personalas (valytojas, aplinkos priežiūros darbininkas, darbininkas, kūrikas, virėjas, virtuvės darbininkas, sandėlininkas, skalbėjas)15642