Darbo užmokestis

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos, Gelgaudiškio vidurinio ugdymo skyriaus ir ikimokyklinio  ugdymo skyriaus „Ąžuoliukas“ darbuotojų darbo užmokestis

PareigosDarbuotojų skaičius 2023m.2023 m. vidutinis darbo užmokestis (paskirtas),€
Direktorius1neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui33114
Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)131885
Vyresn. mokytojas(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)131754
Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių)31652
Mokytojo padėjėjas31325
Pagalbos mokiniui specialistai(logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas, psichologas)32052
Meninio ugdymo pedagogas21863
Bibliotekininkas21432
Pavaduotojas ūkio reikalams1neskelbiama
Raštinės vedėjas1neskelbiama
Vyr.buhalteris1neskelbiama
Buhalteris1neskelbiama
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokytojas81948
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės  mokytojo padėjėjas71325
   
IT specialistas1neskelbiama
Vairuotojas31205
Vairavimo mokyklos mokytojas1neskelbiama
   
Aptarnaujantis personalas (valytojas,  aplinkos priežiūros darbininkas, darbininkas, kūrikas, virėjas, virtuvės darbininkas, sandėlininkas, skalbėjas)15840