Gimnazijos istorijos centras

Ne tas bus pagirtas, kuris patsai girsis, ale tas, kuris per savo gražius darbus užsipelnys

Kunigas Antanas Tatarė Lukšių mokyklos įkūrėjas


1839 m. pirmoji parapinė mokykla Lukšiuose

Mokyklos istorijos centrą sudaro dvi ekspozicijos:

I ekspozicijoje ,,Mokyklos istorija” yra sukauptos nuotraukos, dokumentai, knygos, paveikslai apie skulptorių Vincą Grybą, jo tėviškę – Pelenių kaime, skulptoriaus šeimą, Vinco Grybo tėvus, paveiksluose atsispindi žinomiausi skulptoriaus darbai ne tik mūsų krašte, bet ir Lietuvoje. Mokyklos istorijos centro ekspozicijoje yra Vinco Grybo išdrožtas Lukšių bažnyčios stogo maketas, Vytauto Didžiojo biustas, tautinė juostelė, kuria skulptorius buvo juosiamas kūdikystėje, dailininko Vytauto Ciplijausko paveikslas Vincas Grybas ir kiti eksponatai.

II ekspozicijoje ,,Skulptoriaus Vinco Grybo gyvenimas ir kūryba”. atsispindi mokyklos kūrimosi ir istorijos raida, pedagogų ir moksleivių veikla, kultūrinis ir sportinis gyvenimas. Pagrindinį fondą pagyvina pirmasis mokyklos kompiuteris. Pagalbiniame fonde sukaupta eilė segtuvų su nuotraukomis ir aprašais, įvairūs dokumentai, seni spaudiniai, prisiminimai, kraštotyrinė medžiaga. ,,,Mokyklos įkūrėjas – kunigas Antanas Tatarė”, ,,Įžymūs žmonės” (apie įžymius mūsų mokyklą baigusius mokinius), ,,Jonas Basanavičius” (mokėsi Lukšių pradžios mokykloje), ,,Įdomūs susitikimai”, ,,Mūsų mokiniai”, ,,Mūsų mokytojai”, ,, Mes jais didžiuojamės”, „Vizitai, susitikimai“ su nauja medžiaga apie LR Švietimo ir mokslo ministrų Gintaro Steponavičiaus bei Dainiaus Pavalkio vizitus mūsų gimnazijoje. Prisiminti klasės draugus, mokytojus, mokyklinio gyvenimo akimirkas padeda didžiulė abiturientų ir klasių laidų vinječių kilnojama ekspozicija „Abiturientų laidos“.

Su užsisakyta iš anksto istorijos centro medžiaga mokiniai gali susipažinti ne tik čia centre, bet ir klasėje valandėlių metu.

Jeigu dar nebuvai užsukęs į mokyklos istorijos centrą – užsuk. Kartu mokyklos istorijos knygą atversim, daug ką prisiminsi ir labai praturtėsi.

Iki naujų susitikimų mokyklos istorijos centre.

Mokyklos istorijos centro vadovė, mokytoja Sonata Kurienė