Administracija

  • Direktorė Nijolė Šapolienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, tel. 44285
  • Direktorės pavaduotoja ugdymui Sonata Kurienė, etnologijos mokytoja, tel. 44233
  • Direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Korsakienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, tel. 44384
  • Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Kęstutis Kazlauskas, tel. 44233
  • Direktorės pavaduotoja ugdymui Alina Staniulienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja, tel. 44233
  • Raštinės vedėja Gailutė Plaušinaitė, tel. 44285
  • Vyresnioji buhalterė Birutė Plaušinienė, buhalterė Vilma Venienė, tel. 44233