Specialioji pedagogė

Jolita Sutkuvienė.

Kontaktai: el.paštas jolitasutkuviene@vgrybo.lt, tel.37061834585, kab.nr.38

Darbo laikas:

Savaitės dienaDarbo laikas  (kontaktinės val.)Pietų pertraukaNekontaktinės valandos  
Pirmadienis8.00 – 9.00 10.00 – 13.0010.45 – 11.0514.00 – 16.30
Antradienis8.00 – 9.0010.45 – 11.05

Specialiojo pedagogo funkcijos

  • Veda specialiąsias lietuvių k. ir matematikos pratybas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
  • Atlieka pedagoginį mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, vertinimą.
  • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Konsultuoja mokytojus pritaikytų ir individualizuotų dalyko programų sudarymo, mokomosios medžiagos ir mokymo priemonių parinkimo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams klausimais.
  • Teikia metodinę pagalbą, konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, kitus tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese asmenis specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • Šviečia gimnazijos bendruomenę, formuoja jos pozityvų požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.