Nepedagoginiai darbuotojai

Nr. Pavardė, vardas
1 Danutė Alytienė
2 Birutė Baltrušaitienė
3 Juozas Dvaranauskas
4 Ramutė Kareivienė
5 Rimutė Kaušinienė
6 Jonas Keraitis
7 Marytė Makūnienė
8 Lina Martišienė
9 Antanas Lionas Matusa
10 Jovita Mikelaitienė
11 Irma Misiukevičiūtė
12 Jūratė Naujokaitienė
13 Andrius Naujokaitis
14 Marina Paškauskienė
15 Virginija Pečiulienė
16 Juozas Pečkaitis
17 Julius Stanaitis
18 Vilija Sutkuvienė
19 Darius Vidrižinskas
20 Danutė Viržaitienė