Nepedagoginiai darbuotojai

Nr. Pavardė, vardas
1 Danutė Alytienė
2 Birutė Baltrušaitienė
3 Milda Baltrušaitienė
4 Juozas Dvaranauskas
5 Ramutė Kareivienė
6 Rimutė Kaušinienė
7 Jonas Keraitis
8 Marytė Makūnienė
9 Lina Martišienė
10 Antanas Lionas Matusa
11 Jovita Mikelaitienė
12 Irma Misiukevičiūtė
13 Jūratė Naujokaitienė
14 Andrius Naujokaitis
15 Marina Paškauskienė
16 Virginija Pečiulienė
17 Juozas Pečkaitis
18 Julius Stanaitis
19 Petras Sutkus
20 Vilija Sutkuvienė
21 Darius Vidrižinskas
22 Danutė Viržaitienė