Nepedagoginiai darbuotojai

Nr.Pavardė, vardas
1Danutė Alytienė
2Birutė Baltrušaitienė
3Milda Baltrušaitienė
4Vilma Beniulienė
5Juozas Dvaranauskas
6Ramutė Kareivienė
7Rimutė Kaušinienė
8Jonas Keraitis
9Marytė Makūnienė
10Lina Martišienė
11Antanas Lionas Matusa
12Jovita Mikelaitienė
13Irma Misiukevičiūtė
14Jūratė Naujokaitienė
15Andrius Naujokaitis
16Marina Paškauskienė
17Virginija Pečiulienė
18Juozas Pečkaitis
19Nijolė Prananckevičienė
20Julius Stanaitis
21Petras Sutkus
22Vilija Sutkuvienė
23Darius Vidrižinskas
24Danutė Viržaitienė