Nepedagoginiai darbuotojai

 

Nr.

Pavardė, vardas

1

Danutė Alytienė

2

Birutė Baltrušaitienė

3

Milda Baltrušaitienė

4

Vilma Beniulienė

5

Juozas Dvaranauskas

6

Ramutė Kareivienė

7

Rimutė Kaušinienė

8

Jonas Keraitis

9

Marytė Makūnienė

10

Lina Martišienė

11

Antanas Lionas Matusa

12

Jovita Mikelaitienė

13

Irma Misiukevičiūtė

14

Jūratė Naujokaitienė

15

Andrius Naujokaitis

16

Marina Paškauskienė

17

Virginija Pečiulienė

18

Juozas Pečkaitis

19

Julius Stanaitis

20

Petras Sutkus

21

Vilija Sutkuvienė

22

Darius Vidrižinskas

23

Danutė Viržaitienė