Nepedagoginiai darbuotojai

Nr. Pavardė, vardas
1 Danutė Alytienė
2 Juozas Dvaranauskas
3 Ramutė Kareivienė
4 Jonas Keraitis
5 Marytė Makūnienė
6 Lina Martišienė
7 Jovita Mikelaitienė
8 Irma Misiukevičiūtė
9 Jūratė Naujokaitienė
10 Andrius Naujokaitis
11 Marina Paškauskienė
12 Virginija Pečiulienė
13 Vilija Sutkuvienė
14 Darius Vidrižinskas
15 Danutė Viržaitienė
16 Jūratė Dubininkienė
17 Jūratė Kriščiūnienė
18 Michailas Avdejenkovas
19 Kęstutis Matulaitis
20 Vilma Beniulienė
21Elvyra Grigutienė
22Rasa Birbilienė