Komisijos, grupės

Profesinio informavimo, konsultavimo ir planavimo darbo grupė

Sonata Kurienė – karjeros koordinatorė, darbo grupės vadovė (10 kab.)
Alina Staniulienė – direktorės pavaduotoja ugdymui (20 kab.)
Irena Lukšienė – direktorės pavaduotoja ugdymui (19 kab.)
Audronė Maceikienė – socialinė pedagogė (31 kab.)
Jurgita Martinaitienė – psichologė (33 kab.)

Vaiko gerovės komisija

Audronė Maceikienė, socialinė pedagogė – komisijos pirmininkė,

Jolita Sutkuvienė, specialioji pedagogė ir logopedė – komisijos pirmininkės pavaduotoja,
Alina Staniulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos narė,
Irena Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos narė,
Irena Korsakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos narė,
Rasa Kurienė, pradinių klasių mokytoja – komisijos narė,
Sonata Kurienė, karjeros koordinatorė – komisijos narė,
Jurgita Martinaitienė, psichologė – komisijos narė,
Rita Kupstaitienė, mokytoja – komisijos narė.

Vaiko gerovės komisijos sekretorė

Rita Šutrikė Mataitienė, mokytoja