Komisijos, grupės

Profesinio informavimo, konsultavimo ir planavimo darbo grupė

  • Sonata Kurienė – karjeros koordinatorė, darbo grupės vadovė (22 kab.)
  • Alina Staniulienė – direktorės pavaduotoja ugdymui (20 kab.)
  • Audronė Maceikienė – socialinė pedagogė (19 kab.)
  • Jurgita Martinaitienė – psichologė (33 kab.)

Vaiko gerovės komisija

  • Audronė Maceikienė, socialinė pedagogė – komisijos pirmininkė
  • Jolita Sutkuvienė, specialioji pedagogė ir logopedė – komisijos pirmininkės pavaduotoja,
  • Alina Staniulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui –komisijos narė,
  • Sonata Kurienė, karjeros koordinatorė – komisijos narė,
  • Jurgita Martinaitienė, psichologė – komisijos narė.

Vaiko gerovės komisijos sekretorė

  • Jolanta Puidokienė, mokytoja