Vizija, misija, filosofija

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai ugdymo įstaiga, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti kiekvienam.
Mūsų misija – rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje, ugdyti laisvą, dorą ir atsakingą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.
Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“. Gimnazijos filosofija grindžiama vertybėmis:
  • humaniškumu,
  • demokratiškumu,
  • bendradarbiavimu,
  • atsakingumu,