Vizija, misija, filosofija

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai ugdymo įstaiga, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti kiekvienam. Mūsų misija – rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje, ugdyti laisvą, dorą ir atsakingą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą. Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – prie mokymosi“.