Vizija, misija, filosofija

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai ugdymo įstaiga, kurioje saugu ir gera mokytis ir dirbti. Mūsų misija – rengti mokinį gyvenimui besikeičiančioje visuomenėje, ugdyti kūrybingą, dorą ir atsakingą žmogų. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“. Gimnazijos filosofija grindžiama vertybėmis:

· Atsakomybė (atsakinga veikla, įsipareigojimų vykdymas);

· Pagarba (žmogui ir savo šaliai: etiškas elgesys, įsiklausymas į bendruomenės narių, kolegų bei partnerių nuomonę, priimant kito asmens individualumą, domėjimasis savo krašto praeitimi, rūpinimasis ateitimi, kalbos kultūra);

 · Tobulėjimas (nuolatinis žinių atnaujinimas ir kūrybiškas pažangiausių technologijų taikymas bendradarbiaujant).