Pedagoginiai darbuotojai

Mokytojai 2019-2020 m.m.

Eil. nr. Pavardė, vardas Dėstomasis dalykas/pareigos Kita veikla
1. Adomaitienė Violeta  Lietuvių k. mokytoja metodininkė
2. Aniulienė Danutė Lietuvių k. mokytoja metodininkė
3. Antanaitis Žydrūnas Kūno kultūros vyr.mokytojas
4. Bagdanavičienė Inesa Neformalaus ugdymo mokytoja
5. Bakaitienė Lina Muzikos  vyr. mokytoja Menų, fizinio ugdymo, technologijų metodinės grupės pirmininkė
6. Bastienė Ieva Anglų k. vyr.mokytoja
7. Burkšaitienė Stasė Lietuvių k. mokytoja metodininkė
8. Burkšaitis Antanas  Informatikos mokytojas metodininkas, fizikos vyr.mokytojas
9. Čebanauskienė Alma Lietuvių k. mokytoja metodininkė 1ag klasės vadovė
10. Dabašinskienė Romutė Rusų k. vyr.mokytoja
11. Dailidienė Odeta                    Istorijos mokytoja metodininkė 4cg klasės vadovė
12. Dragūnaitytė Eglė   Dailės mokytoja metodininkė
13. Grinkevičius Alvydas  Fizikos mokytojas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas
14. Kasparaitienė Justina  Pradinių klasių vyr.mokytoja 4 klasės vadovė
15. Kazlauskienė Algimanta Matematikos, ekonomikos vyr.mokytoja
16. Kupstaitienė Rita  Matematikos vyr.mokytoja Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė
17. Kurienė Rasa  Pradinių klasių mokytoja metodininkė 3 klasės vadovė
18. Kurienė Sonata  Žmogaus saugos, etikos, etnologijos mokytoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, karjeros konsultantė, 7a klasės vadovė
19. Laugalienė  Virginija  Chemijos ir biologijos mokytoja 6 klasės vadovė
20. Leveckytė Vilija  Anglų ir vokiečių k. vyr.mokytoja 8 klasės vadovė
21. Liubinienė Irena  Istorijos ir pilietiškumo mokytoja metodininkė Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė
22. Lukšienė Irena  Rusų k. vyr.mokytoja
24. Martinaitienė Irma Anglų k. mokytoja metodininkė Kalbų metodinės grupės pirmininkė,3bg klasės vadovė
25. Matusienė Lina Priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupių mokytoja
26. Matulaitienė Aušra Informatikos vyr.mokytoja 3cg klasės vadovė
27. Mikuckienė Nijolė Tikybos vyr.mokytoja
28. Miščikienė Birutė  Biologijos vyr.mokytoja
29. Murauskienė Rita  Biologijos mokytoja metodininkė
30. Moleikaitienė Daiva  Pradinių klasių mokytoja metodininkė 2 klasės vadovė
31. Naujokaitienė Vilma  Dorinio ugdymo mokytoja metodininkė
32. Bočkienė Odeta  Psichologijos mokytoja
33. Plaušinaitė Gailutė  Technologijų vyr.mokytoja
34. Petraitienė Alma  Anglų k. vyr.mokytoja
35. Petkūnas Vitas  Kūno kultūros vyr.mokytojas 5 klasės vadovas
36. Puidokienė Jolanta  Geografijos, turizmo mokytoja metodininkė 4abg klasių vadovė
37 Povilaitienė Aurelija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
38. Rudaitis Antanas  Fizikos vyr.mokytojas
39. Rutkauskienė Lina  Matematikos vyr.mokytoja
40. Senkus Vidas  Technologijų mokytojas metodininkas, vairavimo mokytojas
41. Sluoksnaitienė Vilma  Tikybos vyr.mokytoja
42. Skauronė Edita  Šokio, aerobikos mokytoja
43. Staniulienė Alina  Rusų k.vyr.mokytoja Direktorės pavaduotoja ugdymui
44. Strokas Vytautas  Kūno kultūros mokytojas metodininkas
       
45. Šapolienė Nijolė Direktorė
46. Šutrikė-Mataitienė Rita Pradinių klasių mokytoja metodininkė 1 klasės vadovė
47. Ugenskienė Valda Matematikos mokytoja metodininkė
48. Ūsienė Lilija  Turizmo geografijos mokytoja metodininkė
49. Zokienė Jolita  Lietuvių k.vyr.mokytoja 3ag klasės vadovė
50. Zokas Vidmantas  Istorijos, pilietiškumo mokytojas metodininkas 4b g klasės vadovas
51. Žalnorienė Jūratė  Dailės, braižybos mokytoja metodininkė

Pagalbos vaikui specialistai 2019-2020 m.m.

1.Maceikienė AudronėSocialinė pedagogė
2.Sutkuvienė JolitaSpec. pedagogė, logopedė
3.Pranckevičienė Nijolė Bibliotekininkė
4.Janarauskaitė GintarėPsichologė
5.Martinaitienė JurgitaPsichologė