Pedagoginiai darbuotojai

Mokytojai 2017-2018 m.m.

Eil.

nr.

Pavardė, vardas

Dėstomasis dalykas/pareigos

Kita veikla

 

1.

Adomaitienė Violeta

 Lietuvių k. mokytoja metodininkė

Kalbų metodinės grupės pirmininkė

 

2.

Aniulienė Danutė

Lietuvių k. mokytoja metodininkė, Gelgaudiškio sk.

 

3.

Antanaitis Žydrūnas

Kūno kultūros vyr.mokytojas, Gelgaudiškio sk.

 

4.

Bagdanavičienė Inesa

Lietuvių k. mokytoja

 

5.

Bakaitienė Lina

Muzikos  vyr. mokytoja

 

6.

Bastienė Ieva

Anglų k. vyr.mokytoja

 

7.

Burkšaitienė Stasė

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

 

8.

Burkšaitis Antanas

 Informatikos mokytojas metodininkas, fizikos vyr.mokytojas

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkas

9.

Čebanauskienė Alma

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

6 kl.vadovė

10.

Dabašinskienė Romutė

Rusų k. vyr.mokytoja, Gelgaudiškio sk.

3cg klasės vadovė

 

11.

Dailidienė Odeta

Istorijos mokytoja metodininkė,

Gelgaudiškio sk.

 

 

12.

Dragūnaitytė Eglė

 Dailės mokytoja metodininkė,

Gelgaudiškio sk.

 

13.

Grinkevičius Alvydas

 Fizikos mokytojas

 

14.

Jakavičius Darius

 Istorijos mokytojas metodininkas

 

15.

Kasparaitienė Justina

 Pradinių klasių vyr.mokytoja

2 klasės vadovė

16.

Kazlauskienė Algimanta

Matematikos, ekonomikos vyr.mokytoja

 

17.

Kupstaitienė Rita

 Matematikos vyr.mokytoja

8 klasės vadovė

 

18.

Kurienė Rasa

 Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, 1 klasės vadovė

 

19.

Kurienė Sonata

 Žmogaus saugos, etikos, etnologijos mokytoja

Karjeros konsultantė, 5ab klasių vadovė

20.

Laugalienė  Virginija

 Chemijos ir biologijos mokytoja

 

21.

Leveckytė Vilija

 Anglų ir vokiečių k. vyr.mokytoja

6 klasės vadovė

 

22.

Liubinienė Irena

 Istorijos ir pilietiškumo mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

23.

Lukšienė Irena

 Rusų k. vyr.mokytoja

Direktorės pavaduotoja ugdymui

24.

Makūnas Virgilijus

 Fizikos vyr.mokytojas

 

25.

Martinaitienė Irma

Anglų k. vyr. mokytoja 

1bg klasės vadovė

26.

Matusienė Lina

Pradinių klasių vyr.mokytoja

3a klasės vadovė

27.

Matulaitienė Aušra

Informatikos vyr.mokytoja

 

28.

Mikuckienė Nijolė

Tikybos vyr.mokytoja

 

29.

Miščikienė Birutė

 Biologijos vyr.mokytoja

 

 

30.

Murauskienė Rita

 Biologijos mokytoja metodininkė, Gelgaudiškio sk.

 

31.

Moleikaitienė Daiva

 Pradinių klasių vyr.mokytoja

4 klasės vadovė

32.

Naujokaitienė Vilma

 Dorinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

33.

Neverauskaitė Odeta

 Psichologijos mokytoja, Gelgaudiškio sk.

 

34.

Plaušinaitė Gailutė

 Technologijų vyr.mokytoja

 

35.

Petraitienė Alma

 Anglų k. vyr.mokytoja, Gelgaudiškio sk.

 

36.

Petkūnas Vitas

 Kūno kultūros vyr.mokytojas

 

37.

Puidokienė Jolanta

 Geografijos, turizmo mokytoja metodininkė

2 g klasės vadovė

38

Povilaitienė Aurelija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

39.

Rutkauskienė Lina

 Matematikos vyr.mokytoja

 

 

40.

Senkus Vidas

 Technologijų mokytojas metodininkas, vairavimo mokytojas

Menų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkas

41.

Sluoksnaitienė Vilma

 Tikybos vyr.mokytoja, Gelgaudiškio sk.

 

42.

Skauronė Edita

 Šokio, aerobikos mokytoja

 

43.

Staniulienė Alina

 Rusų k.vyr.mokytoja

Direktorės pavaduotoja ugdymui

44.

Strokas Vytautas

 Kūno kultūros mokytojas metodininkas

 

45.

Smirnovas Vytautas

 Neformalaus ugdymo vyr. mokytojas, treneris

 

46.

Šapolienė Nijolė

Lietuvių k.vyr.mokytoja

Direktorė

47.

Šutrikė-Mataitienė Rita

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

3b klasės vadovė

 

48.

Ūsienė Lilija

 Turizmo geografijos mokytoja metodininkė, Gelgaudiškio sk.

 

 

49.

Valaitienė Valda

Matematikos mokytoja metodininkė, Gelgaudiškio sk.

 

50.

Zokienė Jolita

 Lietuvių k.vyr.mokytoja

1ag klasės vadovė

 

51.

Zokas Vidmantas

 Istorijos, pilietiškumo mokytojas metodininkas

3ab g klasių vadovas

52.

Žalnorienė Jūratė

 Dailės, braižybos mokytoja metodininkė