Pedagoginiai darbuotojai

Mokytojai 2020-2021 m. m.

Eil. nr. Pavardė, vardas Dėstomasis dalykas/pareigos Kita veikla
1. Adomaitienė Violeta Lietuvių k. mokytoja metodininkė
2. Aniulienė Danutė Lietuvių k. mokytoja metodininkė
3. Antanaitis Žydrūnas Kūno kultūros vyr. mokytojas
5. Bakaitienė Lina Muzikos  vyr. mokytoja Menų, fizinio ugdymo, technologijų metodinės grupės pirmininkė
7. Burkšaitienė Stasė Lietuvių k. mokytoja metodininkė
8. Burkšaitis Antanas Informatikos mokytojas metodininkas, fizikos vyr. mokytojas
9. Čebanauskienė AlmaLietuvių k. mokytoja metodininkė IIag klasės vadovė
10. Dabašinskienė Romutė Rusų k. vyr. mokytoja IIIbg klasės vadovė
11. Dailidienė Odeta                  Istorijos mokytoja metodininkė
12. Dragūnaitytė Eglė Dailės mokytoja metodininkė
13. Grinkevičius Alvydas Fizikos mokytojas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas
14. Kasparaitienė Justina Pradinių klasių vyr.mokytoja 1a klasės vadovė
15. Kazlauskienė Algimanta Matematikos, ekonomikos vyr. mokytoja
16. Kupstaitienė Rita Matematikos vyr. mokytoja Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė
17. Kurienė Rasa Pradinių klasių mokytoja metodininkė 4a klasės vadovė
18. Kurienė Sonata Žmogaus saugos, etikos, etnologijos mokytoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, karjeros konsultantė, 8b klasės vadovė
19. Laugalienė  Virginija Chemijos ir biologijos mokytoja 7a klasės vadovė
20. Leveckytė Vilija Anglų ir vokiečių k. vyr.mokytoja 1abg klasių vadovė
21. Liubinienė Irena Istorijos ir pilietiškumo mokytoja metodininkė Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė
22. Lukšienė Irena Rusų k. vyr. mokytoja
24. Martinaitienė Irma Anglų k. mokytoja metodininkė Kalbų metodinės grupės pirmininkė, IVbg klasės vadovė
25. Matusienė Lina Priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupių mokytoja
26. Matulaitienė Aušra Informatikos vyr. mokytoja IVcg klasės vadovė
27. Mikuckienė Nijolė Tikybos vyr.mokytoja
28. Miščikienė Birutė Biologijos vyr.mokytoja
29. Murauskienė Rita Biologijos mokytoja metodininkė
30. Moleikaitienė Daiva Pradinių klasių mokytoja metodininkė 3a klasės vadovė
31. Naujokaitienė Vilma Dorinio ugdymo mokytoja metodininkė
32. Bočkienė Odeta Psichologijos mokytoja
33. Plaušinaitė Gailutė Technologijų vyr. mokytoja
34. Petraitienė Alma Anglų k. vyr. mokytoja
35. Petkūnas Vitas Kūno kultūros vyr.mokytojas
36. Puidokienė Jolanta Geografijos, turizmo mokytoja metodininkė 5a klasės vadovė
37. Povilaitienė Aurelija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
39. Rutkauskienė Lina Matematikos vyr. mokytoja
40. Senkus Vidas Technologijų mokytojas metodininkas, vairavimo mokytojas IIIag klasės vadovas
41. Sluoksnaitienė Vilma Tikybos vyr. mokytoja
42. Skauronė Edita Šokio, aerobikos mokytoja
43. Staniulienė Alina Rusų k. vyr. mokytoja Direktorės pavaduotoja ugdymui
44. Strokas Vytautas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
45. Šapolienė Nijolė Direktorė
46. Šutrikė-Mataitienė Rita Pradinių klasių mokytoja metodininkė 2a klasės vadovė
47. Ugenskienė Valda Matematikos mokytoja metodininkė
48. Ūsienė Lilija Turizmo geografijos mokytoja metodininkė
49. Zokienė Jolita Lietuvių k. vyr. mokytoja IVag klasės vadovė
50. Zokas Vidmantas Istorijos, pilietiškumo mokytojas metodininkas 8a klasės vadovas
51. Žalnorienė Jūratė Dailės, braižybos mokytoja metodininkė

Pagalbos vaikui specialistai 2020-2021 m.m.

1.Maceikienė AudronėSocialinė pedagogė
2.Sutkuvienė JolitaSpec. pedagogė, logopedė
3.Pranckevičienė Nijolė Bibliotekininkė
4.Janarauskaitė GintarėPsichologė
5.Martinaitienė JurgitaPsichologė