Pedagoginiai darbuotojai

Mokytojai 2018-2019 m.m.

Eil.

nr.

Pavardė, vardasDėstomasis dalykas/pareigosKita veikla
1.Adomaitienė Violeta Lietuvių k. mokytoja metodininkėKalbų metodinės grupės pirmininkė
2.Aniulienė DanutėLietuvių k. mokytoja metodininkė, Gelgaudiškio sk.
3.Antanaitis ŽydrūnasKūno kultūros vyr.mokytojas, Gelgaudiškio sk.
4.Bagdanavičienė InesaLietuvių k. mokytoja
5.Bakaitienė LinaMuzikos  vyr. mokytoja
6.Bastienė IevaAnglų k. vyr.mokytoja
7.Burkšaitienė StasėLietuvių k. mokytoja metodininkė
8.Burkšaitis Antanas Informatikos mokytojas metodininkas, fizikos vyr.mokytojasGamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkas
9.Čebanauskienė AlmaLietuvių k. mokytoja metodininkė6 kl.vadovė
10.Dabašinskienė RomutėRusų k. vyr.mokytoja, Gelgaudiškio sk.3cg klasės vadovė
11.Dailidienė OdetaIstorijos mokytoja metodininkė,

Gelgaudiškio sk.

12.Dragūnaitytė Eglė Dailės mokytoja metodininkė,

Gelgaudiškio sk.

13.Grinkevičius Alvydas Fizikos mokytojas
14.Kasparaitienė Justina Pradinių klasių vyr.mokytoja2 klasės vadovė
15.Kazlauskienė AlgimantaMatematikos, ekonomikos vyr.mokytoja
16.Kupstaitienė Rita Matematikos vyr.mokytoja8 klasės vadovė
17.Kurienė Rasa Pradinių klasių mokytoja metodininkėPradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, 1 klasės vadovė
18.Kurienė Sonata Žmogaus saugos, etikos, etnologijos mokytojaKarjeros konsultantė, 5ab klasių vadovė
19.Laugalienė  Virginija Chemijos ir biologijos mokytoja
20.Leveckytė Vilija Anglų ir vokiečių k. vyr.mokytoja6 klasės vadovė
21.Liubinienė Irena Istorijos ir pilietiškumo mokytoja metodininkėSocialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė
22.Lukšienė Irena Rusų k. vyr.mokytojaDirektorės pavaduotoja ugdymui
24.Martinaitienė IrmaAnglų k. vyr. mokytoja 1bg klasės vadovė
25.Matusienė LinaPradinių klasių vyr.mokytoja3a klasės vadovė
26.Matulaitienė AušraInformatikos vyr.mokytoja
27.Mikuckienė NijolėTikybos vyr.mokytoja
28.Miščikienė Birutė Biologijos vyr.mokytoja
29.Murauskienė Rita Biologijos mokytoja metodininkė, Gelgaudiškio sk.
30.Moleikaitienė Daiva Pradinių klasių vyr.mokytoja4 klasės vadovė
31.Naujokaitienė Vilma Dorinio ugdymo mokytoja metodininkė
32.Neverauskaitė Odeta Psichologijos mokytoja, Gelgaudiškio sk.
33.Plaušinaitė Gailutė Technologijų vyr.mokytoja
34.Petraitienė Alma Anglų k. vyr.mokytoja, Gelgaudiškio sk.
35.Petkūnas Vitas Kūno kultūros vyr.mokytojas
36.Puidokienė Jolanta Geografijos, turizmo mokytoja metodininkė2 g klasės vadovė
37Povilaitienė AurelijaPriešmokyklinio ugdymo pedagogė
38.Rudaitis Antanas Fizikos vyr.mokytojas
39.Rutkauskienė Lina Matematikos vyr.mokytoja
40.Senkus Vidas Technologijų mokytojas metodininkas, vairavimo mokytojasMenų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkas
41.Sluoksnaitienė Vilma Tikybos vyr.mokytoja, Gelgaudiškio sk.
42.Skauronė Edita Šokio, aerobikos mokytoja
43.Staniulienė Alina Rusų k.vyr.mokytojaDirektorės pavaduotoja ugdymui
44.Strokas Vytautas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
45.Smirnovas Vytautas Neformalaus ugdymo vyr. mokytojas, treneris
46.Šapolienė NijolėLietuvių k.vyr.mokytojaDirektorė
47.Šutrikė-Mataitienė RitaPradinių klasių mokytoja metodininkė3b klasės vadovė
48.Ugenskienė ValdaMatematikos mokytoja metodininkė, Gelgaudiškio sk.
49.Ūsienė Lilija Turizmo geografijos mokytoja metodininkė, Gelgaudiškio sk.
50.Zokienė Jolita Lietuvių k.vyr.mokytoja1ag klasės vadovė
51.Zokas Vidmantas Istorijos, pilietiškumo mokytojas metodininkas3ab g klasių vadovas
52.Žalnorienė Jūratė Dailės, braižybos mokytoja metodininkė