Pedagoginiai darbuotojai

Mokytojai 2022-2023 m. m.

Eil.nr. Pavardė, vardas Dėstomasis dalykas/pareigos Kita veikla 
 1Bakaitienė Lina Muzikos  vyr. mokytoja Muzikos mokytoja 
 2Čebanauskienė Alma Lietuvių k. mokytoja metodininkė IVag klasės vadovė 
 3Grinkevičius Alvydas Fizikos mokytojas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas  
 4Kasparaitienė Justina Pradinių klasių vyr.mokytoja 3a klasės vadovė 
 5Kupstaitienė Rita Matematikos vyr. mokytoja  
 6Kurienė Rasa Pradinių klasių mokytoja metodininkė 2a klasės vadovė 
 7Kurienė Sonata Žmogaus saugos, etikos, ugdymo karjerai ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, karjeros konsultantė, IIbg klasės vadovė 
 8Laugalienė  Virginija Chemijos, biologijos ir matematikos vyr. mokytoja Iag ir Ibg klasės vadovė 
 9Leveckytė Vilija Anglų ir vokiečių k. vyr.mokytoja IIIabg klasės vadovė, kalbų metodinės grupės pirmininkė 
 10Martinaitienė Irma Anglų k. mokytoja metodininkė  
 11Matusienė Lina Priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupių mokytoja  
 12Černevičienė Aušra Informatikos mokytoja metodininkė   
 13Mikuckienė Nijolė Tikybos vyr.mokytoja  
 14Miščikienė Birutė Biologijos vyr.mokytoja  
 15Moleikaitienė Daiva Pradinių klasių mokytoja metodininkė 1a klasės vadovė 
 16Rinkevičius Giedrius Informacinių technologijų vyr. mokytojas  
 17Naujokaitienė Vilma Dorinio ugdymo mokytoja metodininkė  
 18Plaušinaitė Gailutė Technologijų vyr. mokytoja  
 19Petkūnas Vitas Fizinio ugdymo vyr.mokytojas  
 20Puidokienė Jolanta Geografijos, turizmo mokytoja metodininkė 7a klasės vadovė 
 21Povilaitienė Aurelija Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja  
 22Senkus Vidas Technologijų, vairavimo mokytojas metodininkas  
 23Skauronė Edita Šokio, aerobikos vyr. mokytoja 6a klasės vadovė, menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė 
 24Staniulienė Alina Rusų k. vyr. mokytoja Direktorės pavaduotoja ugdymui 
 25Strokas Vytautas Kūno kultūros mokytojas metodininkas  
 26Šapolienė Nijolė  Direktorė 
 27Šutrikė-Mataitienė Rita Pradinių klasių mokytoja metodininkė 4a klasės vadovė ir pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė 
 28Zokienė Jolita Lietuvių k. mokytoja metodininkė  
 29Zokas Vidmantas Istorijos, pilietiškumo mokytojas metodininkas IIag klasės vadovas 
 30Žalnorienė Jūratė Dailės mokytoja metodininkė  

Pagalbos vaikui specialistai 2021-2022 m.m.

Maceikienė AudronėVyr. socialinė pedagogė
 2Sutkuvienė JolitaVyr. spec. pedagogė, logopedė
 3Pranckevičienė NijolėBibliotekininkė
 4Martinaitienė JurgitaPsichologė