Seniūnų taryba

Tai kolegiali gimnazijos mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Gimnazijos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, gimnazijos vidaus tvarkos bei neformalaus ugdymo veiklos klausimais.

Mokinių tarybą sudaro 5 – 8 klasių bei 1g – 4g klasių seniūnai, demokratišku būdu išrinkti klasėse.

Mokinių taryba kiekvieną pirmadienį renkasi į trumpus pasitarimus. Kartą į mėnesį  –  į posėdžius aptarti aktualius klausimus, artėjančius renginius, akcijas. Kiekvienas mokinių tarybos posėdis yra protokoluojamas mokinių tarybos sekretoriaus. Mokinių taryba savo veiklą planuoja vieneriems mokslo metams. Seniūnai svarsto ir priima nutarimus dėl dalyvavimo bendruose gimnazijos renginiuose, akcijose, mokinių laisvalaikio, mokinių uniformų dėvėjimo, dėl gimnazijos ir klasių mikroklimato gerinimo, žalingų įpročių prevencijos, kartais dėl namų darbų krūvio ir kitų gimnazijos moksleiviams rūpimų klausimų. Siekiant užtikrini atstovavimą gimnazijos mokinių nuomonei mokinių taryba rengia apklausas ir aptaria savo pasitarimuose.

Gimnazijos mokinių tarybos nariai yra pasiskirstę  pareigomis, už kurias jie būna atsakingi visus mokslo metus.

Mokinių tarybai vadovauja gimnazijos mokinių prezidentė Rugilė Raudžiūtė, kuri buvo išrinkta dvejiems metams.

Gimnazijos mokinių taryba bendradarbiauja su Lietuvos moksleivių sąjungos organizacija (LMS) ir prisideda prie jos organizuojamų akcijų, prevencijų, renginių, atstovauja gimnazijai forumuose ir LMS padalinio Šakių rajono moksleivių tarybos organizuojamuose susirinkimuose bei Prezidentų susirinimuose – Vadovų Klubuose (VK).

Mokinių taryba skatina mokinius siekti geresnių mokymosi ir pamokų lankomumo rezultatų, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu. Kad užtikrintų šiuos siekius, taryba organizuoja  Metų NominacijųMetų tolerantiškiausias mokytojas ir mokinys konkursus.

 Mokinių taryba taip pat organizuoja abiturientams skirtą akciją  Garbės pėdų alėja , kurioje yra pagerbiami labiausiai nusipelnę, aktyviausi gimnazijos abiturientai. Kandidatus renka  gimnazijos bendruomenė. Išrinkti abiturientai, ant popieriaus lapo palieka savo kojos antspaudą, kuris keliauja į  Garbės pėdų alėjos knygą ir yra archyvuojamas, taip primindamas visai gimnazijai savo žingsnius ir siekį būti aktyviu gimnazijos nariu.

Gimnazijos mokinių taryba propaguoja pilietiškumo idėjas. Vykdo akcijas: mokyklinių švarkų dovanojimo akcija  Draugas –  drauguiMes neabejingi  (mintys gimnazijos labui), Tolerancijos diena ( šią dieną  renkamas Tolerantiškiausias mokytojas ir mokinys), Pasaulinė sveikinimosi diena, akcijos Mūsų Kalėdos , Sausio 13 – jai, Vasario 16 paminėti, Veiksmo savaitė  Be patyčių. Padovanok gimnazijai knygą,  Būk pilietiškas. kuria sveikinimo atvirutes  ir išnešioja mokytojams senjorams, dirbusiems mūsų gimnazijojoje.

Organizuoja įvairius renginius: Tarptautinė mokytojų diena, Pyragų diena, Tarptautinė jaunimo diena, Tarptautinė muzikos diena, Padėkos diena, Profesijų mugė, Dalinuosi gerumu, Uždek žvakutę ant pamiršto kapo, ataskaitiniai susirinkimai.

Skatina mokinius tausoti gimnazijos patalpas, inventorių,  Vykdomos  švarinimosi akcija  pavasarį, tvarkoma gimnazijos aplinkai, renkamos šiukšlės gimnazijos ir miestelio teritorijoje, dalyvaujama respublikinėje akcijoje  Darom . Dalyvaudami gimnazijos savivaldos institucijų veikloje, mokiniai įgyja pilietiškumo pagrindus, yra ugdoma kolektyvinė, socialinė atsakomybė, ugdomi ateities lyderiai, užmezgami ryšiai, įgyjama bendravimo ir bendradarbiavimo patirties, dedami pagrindai karjerai, išugdomas gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas, išmokstama planuoti laiką, turiningai praleidžiamas mokinių laisvalaikis, prisidedama prie gimnazijos renginių, gyvenimo paįvairinimo.

Seniūnų tarybos narių pareigos

2018 – 2019 mokslo metai
Eil. Nr. Seniūno vardas, pavardė Klasė Pareigos
1. Akvilė Laukaitytė 5 Savivaldos nutarimų sklaida klasės bendruomenei.
2. Rokas Andriuškevičius 6 Savivaldos nutarimų sklaida klasės bendruomenei.
3. Matas Baltrušaitis 7a Savivaldos nutarimų sklaida klasės bendruomenei.
4. Ema Puidokaitė 7b Savivaldos nutarimų sklaida klasės bendruomenei.
5. Urtė Vizgirdaitė 8 Informacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“; atsakinga už  sveikinimus.
6. Ugnė Kazernavičiūtė 1g  Informacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“;atsakinga už budėjimą gimnazijoje.
7. Emilija Sprindžiūnaitė 2ag  Savivaldos nutarimų sklaida klasės bendruomenei; atsakinga už  sveikinimus.
8. Gabrielė  Avgustaitytė 2bg Informacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“;atsakinga už mokinių kultūrinę veiklą; „Gerų darbų knygos “ (1g – 4g klasių) redaktorius.
9. Rėjus Martišius 3ag Informacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“; mokinių savivaldos viceprezidentas; atsakingas už mokinių kultū -rinę veiklą.
10. Giedrius  Sandargas 3bg Informacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“; seniūnų tarybos kompiuterininkas.
11 Gintarė Armonavičiūtė 4ag Informacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“.
12. Miglė Kriščiūnaitė 4bg Informacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“.

Seniūnų tarybos nuostatai, 2019 m. (.pdf)

Seniūnų tarybos veiklos planas, 2019 m. (.pdf)

 Gimnazijos mokinių savivaldos prezidentė Rugilė Raudžiūtė