Seniūnų taryba

Tai kolegiali gimnazijos mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Gimnazijos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, gimnazijos vidaus tvarkos bei neformalaus ugdymo veiklos klausimais.

Mokinių tarybą sudaro 5 – 8 klasių bei 1g – 4g klasių seniūnai, demokratišku būdu išrinkti klasėse.

Mokinių taryba kiekvieną pirmadienį renkasi į trumpus pasitarimus. Kartą į mėnesį  –  į posėdžius aptarti aktualius klausimus, artėjančius renginius, akcijas. Kiekvienas mokinių tarybos posėdis yra protokoluojamas mokinių tarybos sekretoriaus. Mokinių taryba savo veiklą planuoja vieneriems mokslo metams. Seniūnai svarsto ir priima nutarimus dėl dalyvavimo bendruose gimnazijos renginiuose, akcijose, mokinių laisvalaikio, mokinių uniformų dėvėjimo, dėl gimnazijos ir klasių mikroklimato gerinimo, žalingų įpročių prevencijos, kartais dėl namų darbų krūvio ir kitų gimnazijos moksleiviams rūpimų klausimų. Siekiant užtikrini atstovavimą gimnazijos mokinių nuomonei mokinių taryba rengia apklausas ir aptaria savo pasitarimuose.

Gimnazijos mokinių tarybos nariai yra pasiskirstę  pareigomis, už kurias jie būna atsakingi visus mokslo metus.

Mokinių tarybai vadovauja gimnazijos mokinių prezidentė Rugilė Raudžiūtė, kuri buvo išrinkta dvejiems metams.

Gimnazijos mokinių taryba bendradarbiauja su Lietuvos moksleivių sąjungos organizacija (LMS) ir prisideda prie jos organizuojamų akcijų, prevencijų, renginių, atstovauja gimnaziją forumuose ir LMS padalinio Šakių rajono moksleivių tarybos organizuojamuose susirinkimuose bei Prezidentų susirinimuose – Vadovų Klubuose (VK).

Mokinių taryba skatina mokinius siekti geresnių mokymosi ir pamokų lankomumo rezultatų, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu. Kad užtikrintų šiuos siekius, taryba organizuoja  Mėnesio lyderio, Šauniausios klasėsMetų Nominacijų, Metų tolerantiškiausias mokytojas ir mokinys konkursus.

Mokslo metų eigoje 5 – 4g klasių mokiniai savo gerus darbus užrašo į tarybos  Gerų darbų knygą, kurioje surašyti darbai yra vertinami pagal vertinimo nuostatus. Kitų mokslo metų rugsėjo 1 – ąją dieną apdovanojamos 5-8 ir 1g-4g klasių  šauniausios klasės.

Šauniausia klasė ir aktyviausi gimnazijos mokiniai apdovanojami nemokamomis ekskursijomis. 2018 – 2019 m.m. nemokamomis ekskursijomis bus apdovanojami ne tik gimnazijos aktyviausi mokiniai, tačiau ir daugiausia socialinių valandų surinkę moksleiviai. Tikslas – paskatinti mokinius  prisidėti prie bendruomenės organizuojamos meninės, kultūrinės bei socialinės veiklos.

 Mokinių taryba taip pat organizuoja abiturientams skirtą akciją  Garbės pėdų alėja , kurioje yra pagerbiami labiausiai nusipelnę, aktyviausi gimnazijos abiturientai. Kandidatus renka  gimnazijos bendruomenė. Išrinkti abiturientai, ant popieriaus lapo palieka savo kojos antspaudą, kuris keliauja į  Garbės pėdų alėjos knygą ir yra archyvuojamas, taip primindamas visai gimnazijai savo žingsnius ir siekį būti aktyviu gimnazijos nariu.

Gimnazijos mokinių taryba propaguoja pilietiškumo idėjas. Vykdo akcijas: mokyklinių švarkų dovanojimo akcija  Draugas  draugui, Mes neabejingi  (mintys gimnazijos labui), Tolerancijos diena ( šią dieną  renkamas Tolerantiškiausias mokytojas ir mokinys), Pasaulinė sveikinimosi diena, akcijos Mūsų Kalėdos , Sausio 13 – jai, Vasario 16 paminėti, Veiksmo savaitė  Be patyčių. Padovanok gimnazijai knygą,  Būk pilietiškas. kuria sveikinimo atvirutes  ir išnešioja mokytojams senjorams, dirbusiems mūsų gimnazijojoje.

Organizuoja įvairius renginius: Tarptautinė mokytojų diena, Pyragų diena, Naujametiniai karnavalai, Tarptautinė jaunimo diena, Tarptautinė muzikos diena, Gimnazijos garbė, ataskaitiniai susirinkimai.

 Skatina mokinius tausoti gimnazijos patalpas, inventorių,  Vykdomos  švarinimosi akcijos rudenį ir pavasarį, tvarkoma gimnazijos aplinka, grėbiami lapai, renkamos šiukšlės gimnazijos ir miestelio teritorijoje, dalyvaujama respublikinėje akcijoje  Darom , Švarus ruduo Lukšiuose.

Dalyvaudami gimnazijos savivaldos institucijų veikloje, mokiniai įgyja pilietiškumo pagrindus, yra ugdoma kolektyvinė, socialinė atsakomybė, ugdomi ateities lyderiai, užmezgami ryšiai, įgyjama bendravimo ir bendradarbiavimo patirties, dedami pagrindai karjerai, išugdomas gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas, išmokstama planuoti laiką, turiningai praleidžiamas mokinių laisvalaikis, prisidedama prie gimnazijos renginių, gyvenimo paįvairinimo. 

Seniūnų tarybos narių pareigos

2018 – 2019 mokslo metai

Eil. Nr.Seniūno vardas, pavardėKlasėPareigos
1.Karolis Alyta5Informacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“; atsakingas už stendą „Sveikiname”.
2.Arnas Bastys6aInformacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“ ;  atsakingas už savitvarkos dienas gimnazijoje.
3.Lėja Mykolaitytė6bInformacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“ ;  atsakinga už budėjimą gimnazijoje.
4.Dangė Valevičiūtė7Informacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“  ;

„Gerų darbų knygos “ (5 – 8 klasių) redaktorius.

5.Ugnė Kazernavičiūtė8Informacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“; atsakinga už  sveikinimus.
6.Emilija Jokymaitytė1g Informacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“;atsakinga

už mokinių savivaldos stendą.

7.Aistė  Bitinaitytė2ag Informacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“; atsakinga

už mokinių savivaldos stendą.

8.Gabrielė  Avgustaitytė2bgInformacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“;atsakinga

už mokinių kultūrinę veiklą; „Gerų darbų knygos “ (1g – 4g klasių) redaktorius.

9.Rėjus Martišius3agInformacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“; mokinių savivaldos viceprezidentas; atsakingas už mokinių kultū -rinę veiklą.
10.Giedrius  Sandargas3bgInformacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“; seniūnų tarybos kompiuterininkas.
11Gintarė Armonavičiūtė4agInformacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“.
12.Miglė Kriščiūnaitė4bgInformacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“.


Seniūnų tarybos nuostatai, 2019 m. (.pdf)
 

Seniūnų tarybos veiklos planas, 2019 m. (.pdf)

 

 Gimnazijos mokinių savivaldos prezidentė Rugilė Raudžiūtė