Seniūnų taryba

Tai kolegiali gimnazijos mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Gimnazijos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, gimnazijos vidaus tvarkos bei neformalaus ugdymo veiklos klausimais.

Seniūnų  tarybą sudaro 5 – 8 klasių bei 1g – 4g klasių seniūnai, demokratišku būdu išrinkti klasėse.

Seniūnų  taryba kiekvieną pirmadienį renkasi į trumpus pasitarimus. Kartą į mėnesį  –  į posėdžius aptarti aktualius klausimus, artėjančius renginius, akcijas. Kiekvienas seniūnų tarybos posėdis yra protokoluojamas seniūnų  tarybos sekretoriaus.  Seniūnų taryba savo veiklą planuoja vieneriems mokslo metams. Seniūnai svarsto ir priima nutarimus dėl dalyvavimo bendruose gimnazijos renginiuose, akcijose, mokinių laisvalaikio, mokinių uniformų dėvėjimo, dėl gimnazijos ir klasių mikroklimato gerinimo, žalingų įpročių prevencijos, kartais dėl namų darbų krūvio ir kitų gimnazijos moksleiviams rūpimų klausimų. Siekiant užtikrini atstovavimą gimnazijos mokinių nuomonei seniūnų taryba rengia apklausas ir aptaria savo pasitarimuose.

Gimnazijos seniūnų tarybos nariai yra pasiskirstę  pareigomis, už kurias jie būna atsakingi visus mokslo metus.

Seniūnų  tarybai vadovauja gimnazijos mokinių prezidentė Urtė Vizgirdaitė, kuri buvo išrinkta dvejiems metams.

Gimnazijos seniūnų taryba bendradarbiauja su Lietuvos moksleivių sąjungos organizacija (LMS) ir prisideda prie jos organizuojamų akcijų, prevencijų, renginių, atstovauja gimnazijai forumuose ir LMS padalinio Šakių rajono moksleivių tarybos organizuojamuose susirinkimuose bei Prezidentų susirinkimuose – Vadovų Klubuose (VK).

Seniūnų taryba skatina mokinius siekti geresnių mokymosi ir pamokų lankomumo rezultatų, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu. Kad užtikrintų šiuos siekius, taryba organizuoja  Metų NominacijųMetų tolerantiškiausias mokytojas ir mokinys konkursus.  

 Seniūnų taryba taip pat organizuoja abiturientams skirtą akciją  Garbės pėdų alėja , kurioje yra pagerbiami labiausiai nusipelnę, aktyviausi gimnazijos abiturientai. Kandidatus renka  gimnazijos bendruomenė. Išrinkti abiturientai, ant popieriaus lapo palieka savo kojos antspaudą, kuris keliauja į  Garbės pėdų alėjos knygą ir yra archyvuojamas, taip primindamas visai gimnazijai savo žingsnius ir siekį būti aktyviu gimnazijos nariu.

Gimnazijos seniūnų taryba propaguoja pilietiškumo idėjas. Vykdo akcijas: mokyklinių švarkų dovanojimo akcija  Draugas –  drauguiMes neabejingi  (mintys gimnazijos labui), Tolerancijos diena ( šią dieną  renkamas Tolerantiškiausias mokytojas ir mokinys), Pasaulinė sveikinimosi diena, akcijos Mūsų Kalėdos , Sausio 13 – jai, Vasario 16 paminėti, Veiksmo savaitė  Be patyčių. Padovanok gimnazijai knygą,  Būk pilietiškas. kuria sveikinimo atvirutes  ir išnešioja mokytojams senjorams, dirbusiems mūsų gimnazijoje.

Organizuoja įvairius renginius: Tarptautinė mokytojų diena, Pyragų diena, Tarptautinė jaunimo diena, Tarptautinė muzikos diena, Padėkos diena, Profesijų mugė, Dalinuosi gerumu, Uždek žvakutę ant pamiršto kapo, ataskaitinius susirinkimus.

Skatina mokinius tausoti gimnazijos patalpas, inventorių. Vykdoma  švarinimosi akcija  pavasarį, tvarkoma gimnazijos aplinka, renkamos šiukšlės gimnazijos ir miestelio teritorijoje, dalyvaujama respublikinėje akcijoje Darom. Dalyvaudami gimnazijos savivaldos institucijų veikloje, mokiniai įgyja pilietiškumo pagrindus, yra ugdoma kolektyvinė, socialinė atsakomybė, ugdomi ateities lyderiai, užmezgami ryšiai, įgyjama bendravimo ir bendradarbiavimo patirties, dedami pagrindai karjerai, išugdomas gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas, išmokstama planuoti laiką, turiningai praleidžiamas mokinių laisvalaikis, prisidedama prie gimnazijos renginių, gyvenimo paįvairinimo.

Seniūnų tarybos narių pareigos

2022 – 2023 mokslo metai
Eil. Nr.Seniūno vardas, pavardėKlasėPareigos
1.Joris Stasiulaitis5Savivaldos nutarimų sklaida klasės bendruomenei;
2.Emilija Bakaitė6Savivaldos nutarimų sklaida klasės bendruomenei;
3.Luknė Liukaitytė7Savivaldos nutarimų sklaida klasės bendruomenei;
4.Adrija Girdauskaitė8Informacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“;
5.Gabrielė Kavaliauskaitė1agAtsakinga už budėjimą gimnazijoje;
6.Pijus Nikolaitis1bgSavivaldos nutarimų sklaida klasės bendruomenei;
7.Matas Baltrušaitis2agAtsakingas už mokinių kultūrinę veiklą;
8.Emilis Ūsas2bgAtsakingas už mokinių kultūrinę veiklą;
9.Urtė Vizgirdaitė3agInformacijos pateikimas į „Gerų darbų knygą“;
10.Ugnė Kazernavičiūtė4agAtsakinga už budėjimą gimnazijoje;

Seniūnų tarybos nuostatai, 2021 m. (.pdf)

 Gimnazijos mokinių savivaldos prezidentė Urtė Vizgirdaitė