Socialinė pedagogė

Gimnazijoje pagalbą mokiniams, jų tėvams ir mokytojams teikia socialinė pedagogė Audronė Maceikienė ( II a. 19 kab.)

El.p.: audronemaceikiene@vgrybo.lt

Tel. nr.  8 654 73702

Tikslas – užtikrinti saugią ir sveiką mokinių socializacijos aplinką, organizuoti ir koordinuoti prevencinių ir intervencinių priemonių įgyvendinimą, švietimo pagalbos teikimą.

Uždaviniai:

  1. Bendradarbiaujant su klasių vadovais, mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais, kvalifikuotai spręsti mokinių socialines – pedagogines problemas, ieškoti efektyvių pagalbos mokiniui būdų.
  1. Teikti individualias konsultacijas mokiniams, tėvams, pedagogams.
  2. Vykdyti bendradarbiavimą su pedagogais ir kitomis institucijomis, siekiant pagalbos mokiniui dermės ir tikslingumo.
  3. Vykdyti švietėjišką ir konsultacinį darbą mokinių šeimoms.
  4. Dalyvauti vykdant mokinių žalingų įpročių ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių, nusikalstamumo ir kitas prevencines programas.
  5. Koordinuoti nemokamą mokinių maitinimą ir pavėžėjimą į gimnaziją..

DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienaKontaktinės valandosPietų pertrauka  Nekontaktinės valandos
Pirmadienis8.00 – 13.3013.30 – 14.0014.00– 16.00
Antradienis8.00 – 12.3012.30 – 13.0013.00– 16.00
Trečiadienis8.00 – 12.3012.30 – 13.0013.00– 16.00
Ketvirtadienis8.00 – 12.3012.30 – 13.0013.00– 16.00
Penktadienis8.00 – 11.0011.00 – 11.3011.30 – 14.30