Sveika mokykla

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų gimnazijos sveikatos stiprinimo programą penkeriems metams ir priėmė sprendimą pripažinti Lukšių Vinco Grybo gimnaziją sveikatą stiprinančia mokykla! Tad mūsų laukia įvairios veiklos, apimančios fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimą, judumą, darbuotojų kompetencijų kėlimą, saugios aplinkos užtikrinimą, teigiamo mikroklimato Read more…