Gimnazijos bendruomenė projekto ,,Kokybės krepšelis“ veiklose

Published by saulius on

Jau šeštas mėnuo, kai gimnazijoje vyksta įvairios veiklos, skirtos mokinių pasiekimams gerinti. Rugsėjį buvo įsigyta Microsoft 365 A3 licencija ir  įdiegta  internetinė platforma „Office 365“, kurios įrankiai Teams, One Drive, OneNote, Outloock ir kt. sėkmingai naudojami ugdymo procese, ypač nuotoliniame mokyme. Šia platforma naudojasi 100 procentų gimnazijos mokytojų ir visi 5-12 klasių mokiniai. Džiaugiamės,  kad iškylančias problemas, dirbant su šia platforma, padeda spręsti paskirtas mentorius.

 Spalio-lapkričio mėnesiais buvo atnaujinta gamtos mokslų, matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, socialinių mokslų kabinetų kompiuterinė bei programinė įranga – įsigyti nešiojami kompiuteriai, SMART lenta ir kt.

Rengiant kokybės gerinimo planą, buvo nuspręsta  naudoti vieningą  įsivertinimo įrankį, kuris padėtų patiems mokiniams, jų tėvams ir mokytojams sekti mokinių  asmeninę pažangą. Todėl buvo įdiegtas refleksijai ir įsivertinimui skirtas metodas REFLECTUM ir organizuoti mokymai mokytojams  ,,Mokinio įsivertinimas ir refleksijos metodo taikymas ugdymo procese”.

Nuo sausio mėnesio vyksta papildomos įvairių dalykų konsultacijos mokiniams, siekiantiems pagerinti savo rezultatus. Gaila, kad dalį suplanuotų veiklų vis tenka nukelti dėl šalyje paskelbto karantino.

Categories: Naujienos