Profesoriaus Juozo Mureikos laiškas

Published by saulius on

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos konferencijos dalyviai gavo profesoriaus Juozo Mureikos, konferencijų gimnazijoje iniciatoriaus, laišką. Norime pasidalinti laiško mintimis su visa bendruomene.

 

Gerbiamieji,

    Dėkoju už kvietimą dalyvauti, kaip visuomet, nepaprastai įdomioje Lukšių Vinco Grybo gimnazijos organizuojamoje konferencijoje. Įdėmiai peržiūrėjau pranešimų tematiką. Man ji paliko gerą įspūdį savo  įvairiapusiškumu. Dėmesio centre pačios iškiliausios mūsų krašto asmenybės, kurių reikšmė dabarties jaunimo dvasinei brandai yra ypač svarbi.  Stodami ant tvirtų jų pečių, tarsi kalvų, toliau matome, tiksliau ir konkrečiau mąstome, giliau jaučiame savo Tautos ir Lietuvos laisvės bei valstybės  istoriją. Taip pat sudėtingą mūsų ateitį Europos Sąjungos žemėlapyje ir vizijose. Jų gyvenimas ir darbai savo Tėvynės labui  yra įsišakniję Tautos sąmonėje ir kultūroje. Tai paskata ir tvirtas pamatas tikram patriotizmui, be kurio  pilietiškumas netenka realaus turinio ir lieka tuščia abstrakcija. Žmogus kaip medis – be šaknų negali augti, nunyksta. Visiems konferencijos organizatoriams ir dalyviams linkiu sparčiai ir  vešliai augti  dvasine prasme…

    Apgailestauju, kad negaliu tiesiogiai dalyvauti. 

                                                                                                            Nuoširdžiai, 

                                                                                                  Prof. Juozas Mureika

Categories: Naujienos