Trišalė bendradarbiavimo sutartis

Published by saulius on

Spalio 27 dieną gimnazijoje vyko visuotinis mokinių susirinkimas. Dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Susirinkimo metu buvo pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis (mokomės pilietiškumo bei demokratijos). Koks tikslas? Sutarties dalyvių ( mokinių, mokytojų ir gimnazijos administracijos) bendradarbiavimas siekiant skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti mokytojo ir mokinio santykius, sudaryti sąlygas mokinių socialinių įgūdžių tobulinimui, aktyviam ir kūrybingam dalyvavimui gimnazijos pilietiniame, kultūriniame bei sportiniame gyvenime. Todėl mokiniai įsipareigoja vykdyti akcijas, konkursus, renginius, mokytis ir mokyti tausoti gimnazijos patalpas, inventorių, gerbti gerą gimnazijos vardą, puoselėti ir tęsti jos tradicijas.

Administracija (atstovavo direktorė Nijolė Šapolienė) ir mokytojų kolektyvas (atstovavo gimnazijos tarybos pirmininkas mokytojas Vidmantas Zokas ) įsipareigojo padėti gimnazijos mokinių tarybai vykdyti bendradarbiavimo sutarties punktus, dalyvauti mokinių organizuojamose akcijose, renginiuose.

Susirinkimo metu buvo paskelbtos ir 2016/2017 moklso metų metų mokinių Nominacijos.

Dėkojame gimnazijos direktorei Nijolei Šapolienei ir gimnazijos tarybos pirmininkui Vidmantui Zokui už pasitikėjimą bei norą bendradarbiauti. Tikimės, jog šios sutarties viso šalys atsakingai laikysis.

Milda Čebanauskaitė, 1g klasė

Categories: Naujienos