Skautų sueiga Lukšiuose

Published by saulius on

Skautai nesnaudžia, skautai juda, skautai bendrauja.

Rugsėjis. Penktadienis. Skautų sueiga prasidėjo rikiuote. Po jos visi su daina žygiavo į Lukšių centrą, kur vyko projektas ,,Visa Lietuva šoka‘‘. Valandėlę pastraksėję su puikiaisiais ,,Dūzgio‘‘ šokėjais skautai grįžo į gimnaziją ir grupelėmis ėmė ruoštis vakaro laužui.

Vakaro laužas – tai skautų renginio dalis, kai galima šokti, dainuoti, vaidinti. Šios sueigėlės tema – ,,Vienybė“. Kiekviena skiltis turėjo trumpai prisistatyti, papasakoti apie skilties narius ar pasirodyti scenoje. Visi skautai pasirodė labai įdomiai. Vieni dainavo, kiti parodijavo filmą, o treti nuoširdžiai patys prisistatė. Visi parodė begalinę meilę skautavimui.

Po vakaro laužo mažieji skautai žiūrėjo filmą, o vyresnieji linksmai šoko. Visiems be galo šokiai patiko, nes galėjo išbandyti judesius, išmoktus su ,,Dūzgio‘‘ kolektyvu. Pasibaigus linksmybėms, visi pavargę nuėjo miegoti.

Rytas buvo šviesus, diena išaušo graži. Pasistiprinę skautai iškeliavo į žygį, kurio tikslas pasiekti Pelenių kaime vietą, kurioje yra palaidoti Vinco Grybo tėvai. Skautė Arijana visiems papasakojo apie Vincą Grybą, grafą Tomą Potockį ir partizaną Faustą Grybiną. Sueiga pasibaigė uždarymo rikiuote. Visi skautai grįžo į namus laimingi, nes visi ilgai ir gražiai bendravo bei turiningai leido laisvalaikį.

Skautė Arijana

Categories: Naujienos