Paminėtas mokytojo Vytauto Armonavičiaus atminimas

Published by saulius on

Nuo 1966 m. keturiasdešimt vienus metus MOKYTOJAS atidavė Lukšių Vinco Grybo vidurinei mokyklai. Jis buvo puikus savo dalyko specialistas, tikras eruditas, besidomintis literatūros ir kultūros naujovėmis. Nemažai pareigų, darbų bei rūpesčių turėjo ir ne mokykloje. Ramiai ir įsigilinęs dirbo didelį kultūrinį darbą – rūpinosi gimtąja kalba, zanavykų šnekta. Buvo tradicinių Kalbos dienų vienas iš pagalbininkų bei organizatorių, ilgametis ir aktyvus Lietuvių kalbos draugijos Šakių skyriaus narys.

MOKYTOJO Vytauto Armonavičiaus iniciatyva 2004 m. lapkričio 29 d. buvo įsteigtas Šakių rajono lietuvių kalbos puoselėtojų klubas „Žodžio tėviškė“. Nuo pat „Žodžio tėviškės“ klubo įkūrimo dienos Vytautas Armonavičius vadovavo šiam sambūriui. Klubo nariai – pedagògai, kultūros darbuotojai – ne kartą tikrino rajono laikraščių kalbą, lankėsi rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose, individualiai supažindino politikus su jų daromomis kalbos klaidomis, stebėjo, kaip laikomasi valstybinės lietuvių kalbos normų viešajame gyvenime, aktyviai prisidėjo rengiant Kalbos dienas, Nacionalinio diktanto rajoninį turą, dalyvavo suaugusiųjų švietimo renginiuose, Lietuvių kalbos draugijos suvažiavimuose.

Daug metų buvo Leidybos komisijos narys. Ypač rūpinosi Lukšių krašto autorių, kurių daugelį gerai pažinojo, darbų leidyba. Bendradarbiavo šalies ir rajono spaudoje. Jo sudarytose knygose „Lukšiai“, „Lukšių parapija“ surinkta daug vertingos medžiagos apie Lukšių istoriją, žymiuosius kraštiečius. Išleistos knygelės „Gimtoji – turtas ir rūpestis“, „Žodžio tėviškė“, kartu su savivaldybės kalbos tvarkytoja parengtas lankstinukas „Patarimai kalbos vartojimo klausimais“.

Vienas iš didžiausių MOKYTOJO Vytauto Armonavičiaus planų buvo pastatydinti Griškabūdyje paminklą Jonui Jablonskiui. Jis rūpinosi kaupti lėšas ir ragino įvairias organizacijas prisidėti prie šio sumanymo.

Ne visi mūsų dabartinės kartos gimnazijos mokiniai žinojo šio garbaus mokytojo pavardę, tad rugsėjo 23-ąją, 80 – ojo gimtadienio dieną, lietuvių kalbos pamokose buvo prisiminta Vytauto Armonavičiaus gyvenimas, kūryba, asmenybė.

Po pamokų prie mokytojo kapo susirinko gimnazistai, mokytojai, artimieji, Lukšių gyventojai. Kalbėjo Lukšių kultūros centro darbuotoja Rima Bakienė- buvusi auklėtinė, kolegė Vinco Grybo gimnazijos mokytoja Stasė Burkšaitienė, Lukšių seniūnas Vidas Cikana. „Jis savyje nešė tik ramybę, gerumą, patarimus, žinias, gerbė kiekvieną, netgi išdykaujantį mokinį“, – prisiminė V. Cikana ir pridūrė, kad V. Armonavičius kartu su kitais lukšiečiais prisidėjo ir prie laisvės siekio Sąjūdžio metais.

Pasibaigus minėjimui kapuose MOKYTOJO artimieji, buvę kolegos, mokiniai gimnazijoje ilgai dalijosi savo prisiminimais apie šį šviesų žmogų.

Gimnazijos bibliotekoje buvo galima aplankyti V. Armonavičiaus parašytų knygų, fotonuotraukų parodą.

Gimnazijos informacija

Categories: Naujienos