PRAŠOME PAREMTI MŪSŲ GIMNAZIJĄ!

Pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3d. fizinis asmuo gali Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos suteikti teisę skirti iki 2% jų sumokėtos fizinių asmenų pajamų mokesčio sumos tam tikrai organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą. Gavusi Jūsų paramą, Lukšių Vinco Grybo gimnazija tinkamai ją panaudos!

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos kodas yra 190821478.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymą forma FR0512(02), būtina pateikti VMI ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės mėn. 2 d.

Gimnazijai skiriamos paramos prašymo formos FR0512(02) pateikimo būdai:

Pirmasis būdas: Naudojant elektroninę bankininkystę, t. y. elektroniniu būdu, pildyti prašymą ir teikti VMI adresu:http://deklaravimas.vmi.lt/ . Galite kreiptis, padėsime užpildyti.

Antrasis būdas: Pristatyti prašymą tiesiogiai į VMI (tai padaryti privalo pats asmuo) arba išsiųsti prašymą paštu, adresu: Neravų g.8, 66402 Druskininkai, Deklaracijų tvarkymo skyrius arba Bažnyčios g.4,71120 Šakiai, Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Šakių poskyris (galite kreiptis į gimnazijos raštinę, padėsime užpildyti ir išsiųsti).

  1. Formą pildyti kompiuteriu-atsisiųsti iš VMI internetinio puslapio formą FR0512(02), kompiuteriu užpildyti, atsispausdinti ir pateikti VMI tiesiogiai ar paštu (tiems, kas nesinaudoja elektronine bankininkyste).
  2. Prašymą pildyti ranka – prašymo formą FR0512(02) užpildyti ranka galima gavus jos popierinį blanką iš VMI. Juos galima gauti kiekviename VMI skyriuje nemokamai (kas nesinaudoja kompiuteriu).

Svarbu: forma turi būti pildoma didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

Svarbu: negalima užpildytų formų teikti VMI per trečius asmenis.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ SUTEIKTĄ PARAMĄ!

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos bendruomenė

 

Kelionė kaip iš sapno

kelione11 Praha

Mus pasitiko šalta, bet žydinti Praha. Aukštutinėje miesto dalyje pamatėme pirmąją šioje kelionėje (iš viso aplankėme 4 pačias žymiausias Europoje gotikines bažnyčias) Šv. Vito katedrą ir Prahos pilį. Nusileidę Prahos pilies sodais, perėjome tiltą ir pamatėme garsųjį astronominį laikrodį.

Strasbūras

Buvome Europos Parlamente, susitikome su ponia Laima Andrikiene. Dalyvavome plenariniame posėdyje, kuriame buvo aptariamos Ukrainos problemos. Vaikščiojome po Strasbūro senamiestį, vėliau plaukėme laivu. Vakaro kulminacija – vakarienė restorane su Laima Andrikiene. Ne tik paragavome, bet iš tiesų perpildėme skrandžius nuostabiais Prancūziją reprezentuojančiais patiekalais. Aišku, vakarienė Prancūzijoje nebūtų vakarienė, jei nebūtų vyno.

Strasbūras (kaip ir visa Prancūzija) paliko didžiulį įspūdį savo skoningumu ir jaukumu. Čia jautėmės kaip namuose!

 

Atostogos Druskininkuose

druskininkai1 Balandžio 14 dieną 12 Lukšių sportininkų, susikrovę lagaminus, vadovaujami trenerio Vytauto Stroko ir Laimio Linarto, išvyko į Druskininkus. Ten penkias dienas trukusioje sporto stovykloje kiekvienas tobulino savo sugebėjimus įvairiose sporto srityse: šokinėjime į tolį, ieties mėtyme, rutulio stūmime, lengvojoje atletikoje, krepšinyje.

Kiekvieną dieną su gera nuotaika lukšiečiai išsiruošdavo į rytines bei vakarines treniruotes, kurios vykdavo Druskininkų parke, paplūdimyje, stadione, miške.

Ketvirtadienio rytą vietoje rytinės treniruotės dauguma sportininkų pasirinko apsilankymą ant Nemuno kranto įsikūrusiame „ONE nuotykių parke". Ten laukė nuostabios atrakcijos: vieni išbandė savo jėgas, kiti įveikė aukščio baimę, o treti gavo didžiulę adrenalino dozę, kabodami 8 metrų aukštyje. Visus labiausiai sužavėjo nusileidimas per Nemuną, kur buvo įmanoma pasiekti net 55 km/h greitį.

 

Velykos

sv-velykos14

Su atbundančiu pavasariu, su grįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė - Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su margučiais- stiprybė, meilė ir džiaugsmas.

Linksmų Šventų Velykų!

Gimnazijos direktorė Nijolė Šapolienė

 

 

MAPA’14 – susitiko savi

Plakatas14 „Ir kada aš einu kur svetimame krašte, nežinomame mieste ir sutinku nepažįstamą žmogų, sustoju staiga – kažkas įsikerta širdin, lyg dalgė kemsynan: manas. Prieini ir sakai – labas. Atspėta, iš milijono atspėsi jį." (Adolfas Mekas)

Taigi taip pasisveikinti – savas – galėjo visi ateitininkų akademijos dalyviai Lukšiuose.

Kaip rašoma ateitininkų sąjungos tinklalapyje (http://mas.ateitis.lt/), Moksleivių ateitininkų sąjunga vienija katalikus moksleivius, norinčius užaugti brandžiomis, įvairiapusiškomis, veikliomis asmenybėmis, galinčiomis aktyviai dalyvauti visuomeniniame, kultūriniame bei religiniame gyvenime. Akademijose, kursuose, stovyklose, kuopų veikloje ugdomas gyvas bei veiksmingas katalikų tikėjimas, diegiamos ir stiprinamos vertybės, skatinama sąmoninga savo Tėvynės bei artimo meilė, žadinamas nuolatinis žinių troškimas bei kūrybiškumas. Paskaitose, diskusijose, įvairiuose užsiėmimuose gilinamasi į rūpimas bei aktualias temas, lavinami sugebėjimai logiškai mąstyti, laisvai ir aiškiai reikšti savo mintis. Kelionėse, šventėse, žaidimuose moksleiviai atsipalaiduoja, bendrauja ir bendradarbiauja, atskleidžia ir ugdo savo gabumus. Kiekvienas narys gali rasti nišą, kur pasireikšti, aktyviai dalyvaudamas daug gauti, bet kartu ir duoti.

Moksleivių ateitininkų sąjunga keturis kartus per metus savo nariams organizuoja akademijas, šiųmetinė pavasario akademija (MAPA'14) vyko balandžio 11 – 15 dienomis Lukšių gimnazijoje. Kaip papasakojo akademijos vyriausiasis vadovas Paulius Mieželis, akademija – tai renginys, skirtas ugdyti moksleivių dvasią ir protą, šios akademijos tema – „Vaizduotės krikštas". Akademijos dalyviai gilinosi į vaizduotę: kaip tikėjimas gali padėti atverti vaizduotę ir kaip galima per meną įžvelgti amžinuosius dalykus. Į šią akademiją pakliuvo ne visi, o tik tie mokiniai, kurie atliko užduotį – pasirinkę krikščionį menininką parašė rašinį, pristatydami jo kūrybą.

 

Puslapis 1 iš 82

Naujausi komentarai

mūsų gyvenimo

Sveikas ir madingas!

Netradicinė klasės valandėlė: sveikas ir madingas?! Spalio 3 dieną mūsų klasę aplankė Justė Naujokaitytė iš Lietuvos sveikuolių sąjungos. Ji mums pravedė valandėlę apie sveiką gyvenseną. Valandėlė prasidėjo nuo aptarimo: kas yra sveikata...

Vandens malonumai

Šių metų gegužes 6 dieną mes , 5a klasės mokiniai, važiavome į Šakių baseiną. Nors buvome ten tik  valandą, bet labai smagiai praleidome laiką. Ankstų rytą baseine buvome vieni, tad...

Penktokai pramogauja!

Penktokai pramogauja!

5 b klasės mokinukai spėja viską: ir mokytis, ir aktyviai pramogauti. Dar tikram pavasariui nespėjus atskubėti, visa klasė išsiruošė į adrenalino pilną kelionę, kurios tikslas buvo išbandyti savo jėgas ir...

„Pabėgimas į Akropolį“

Žmogaus gyvenimas mažai vertas, jei jo siela nėra laiminga. Kad savo sieloje jaustume džiaugsmą, turime ją dvasiškai penėti. Geriausias dvasinio peno šaltinis – įdomus spektaklis, suvirpinantis širdį ir paliekantis kažką...

Popietė „Ir aš galiu“

Popietė „Ir aš galiu“

Balandžio 1d., penktadienį, Lukšių Vinco Grybo  gimnazijos  specialiųjų poreikių mokiniai dalyvavo popietėje „Ir aš galiu“.  Pasiskirstę į tris komandas mokiniai sprendė kryžiažodžius, bandė įveikti labirintus, prisiminė kalbos dalis, varžėsi, kas...