Lukšių Vinco Grybo gimnazija

Gimnazijos emblemaA. Tatarės g. 37, Lukšiai, Šakių rajono savivaldybė
Tel.: 8-345-44285
Pašto kodas: 71180
luksiugimnazija@yahoo.com
http://facebook.com/vgrybo

Gimnazijos mokinių savivalda tęsia savo gražius darbus. Prieš mokinių atostogas visi galėjo susipažinti su pirmojo  mokslo metų  pusmečio Šauniausios klasės konkurso rezultatais.  

 Vertinama visapusiška klasių veikla – pažangumas, lankomumas, dalyvavimas neformaliame ugdyme, olimpiadose, konkursuose, budėjimas gimnazijoje, mokinių aktyvumas socialinėje veikloje, klasių sporto pasiekimai, renginių organizavimas. Viskas fiksuojama Gerų darbų  knygoje.

Pasibaigus pirmajam pusmečiui gimnazijos aktyvas surinko visą informaciją ir paskelbė rezultatus.

    Tarp 5 – 8   šauniausia klase tapo 7 klasė – 377 taškai (klasės vadovė A. Čebanauskienė).

    Tarp  1g – 4g klasių  šauniausia 3bg klasė – 611 taškai (klasės vadovas V. Zokas)

Sveikiname nugalėtojus, linkime  visoms klasėms ir toliau būti aktyvioms, prasmingomis  ir išmoningomis  veiklomis stebinti gimnazijos bendruomenę  antrą  mokslo metų pusmetį.

                                                                                 Gimnazijos informacija